საქართველო
    |         |     წარმომადგენელი
Политика вознаграждения сотрудников
   
   
   
 კარიერა
  
 ჩვენი გუნდი
  
 ჩვენი უნიკალური შემოთავაზება
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ჩვენ მუდმივად ვსწავლობთ და ვაანალიზებთ შრომის ბაზარზე ადამიანური რესურსების შრომის ანაზღაურების პოლიტიკას, რათა ჩვენი თანამშრომლები კონკურენტუნარიანი სამუშაო პირობებით უზრუნველვყოთ.

ჩვენი მოქმედი ფულადი ანაზღაურების სისტემა შედგება რამდენიმე ელემენტისგან:
• ფულადი ანაზღაურება;
• წლიური პრემია;
• მიმდინარე პრემიები და ბონუსები წლის მანძილზე მიღწეული შედეგებისთვის.

ჩვენ ასევე ვზრუნავთ ჩვენი თანამშრომლების სოციალურ დაცვაზე, და მათ პროფესიულ განვითარებაზე, შრომის და დასვენების ღირსეულ პირობებზე, დღეისთვის ეს არის:

• ტრენინგების და პროფესიული სწავლების სისტემა;
• ბიბლიოთეკა;
• სამედიცინო დაზღვევა;
• მატერიალური დახმარება განსაკუთრებული შემთხვევების დროს;
• ყოველდღიური კვების ანაზღაურება;
• ჩვენი პროდუქცია საჩუქრად ახალ წელს და ასევე საჩუქარი ბავშვებისთვის;
• მაქსიმალური ფასდაკლება ჩვენს პროდუქციაზე;
• კორპორატიული ღონისძიებები, საღამოები, დღესასწაულები