საქართველო
    |         |     წარმომადგენელი
Социальная ответсвенность
   
   
   
 კარიერა
  
 ჩვენი გუნდი
  
 ჩვენი უნიკალური შემოთავაზება
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

AVON – არის კომპანია, რომლის მისიაა მხარი დაუჭიროს ქალებს და იზრუნოს მათზე. ეს არის კომპანია, რომელსაც სილამაზე მოაქვს ცხოვრებაში, აძლევს ქალებს რეალურ შესაძლებლობებს იყვნენ წარმატებულნი. AVON მხარს უჭერს იმ სოციალურ და საქველმოქმედო აქციებს, რომლებიც ქალებზე ზრუნვასა და მათ დაცვაზეა მიმართული.

ჩვენ ვართ მსოფლიო ლიდერი მკერდის კიბოსთან და ოჯახურ ძალადობასთან ბრძოლის საქმეში და ერთ-ერთი მოწინავე ადგილი გვიკავია საოციალური პასუხისმგებლობის მქონე კომპანიების რიგში, მათ შორის გარემოს დაცვის სფეროში.

2004 წელს AVON-მა დანერგა სოციალური პროგრამა, რომელიც მიმართულია ოჯახური ძალადობის წინააღმდეგ. ეს პროგრამა ახლა 50 ქვეყანაში მოქმედებს. საერთო ჯამში, 2010 წლის ბოლოს კომპანია AVON-მა 30 მილიონი დოლარი ინფორმაციულ კამპანიებს, საგამანათლებლო პროგრამებს და ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა მხარდაჭერას მოახმარა.