საქართველო
    |         |     წარმომადგენელი
Обучение и развитие
   
   
   
 კარიერა
  
 ჩვენი გუნდი
  
 ჩვენი უნიკალური შემოთავაზება
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
კომპანია AVON აძლევს შესაძლებლობას ყველას, ისწავლონ სხვებისგან, დააგროვონ გამოცდილება, მიიღონ მონაწილობა სხვადასხვა ტრენინგებსა თუ სწავლებებში.

AVON-ის თანამშრომლები იღებენ:

• განვითარების შესაძლებლობას, რაც მართლა გვეხმარება განვავითაროთ საკუთარი შესაძლებლობები;
• საინტრესო სამუშაოს და პროექტებს, სადაც შეიძლება დაიხარჯო, როგორც ინტელექტუალურად, ისე ემოციურად;
•შესაძლებლობას ითანამშრომლონ და დაეხმარონ სხვებს, რასაც ყოველთვის წარმატებისკენ მივყავართ;
• აუცილებელ ტრენინგებს.

განვითარების საუკეთესო წყარო- თქვენი გამოცდილებაა.

70%:

• ამოცანები, რომლებიც დაკავშირებულია ჯვარედინ ფუნქციოლნალურ და რეგიონალურ გუნდებთან
• პროექტების მართვა ან მათში მონაწილეობა, რაც იძლევა ახალ ცოდნას და უნარებს
• პროცესების და პროცედურების გაუმჯობესებაზე პასუხისმგებლობის აღება
• ახალი გუნდის შექმნა
• პრობლემის/არასტანდარტული სიტუაციის მოგვარება
• იმის სწავლება სხვებისთვის, რაც თქვენ იცით და შეგიძლიათ
• კომპანიის სხვადასხვა შეხვედრებში მონაწილეობა


20%:

• თვითშეფასების და ანალიზის ინსტრუმენტების გამოყენება (Myers Briggs Type Indicator, 360 degree feedback და სხვა ტესტები)
• ვიზიტები სხვა ლოკაციებში საუკეთესო პრაქტიკების შესასწავლად
• თქვენი ხელმძღვანელისგან და კოლეგისგან სწავლება